top of page
aula-dansa-8-1.webp

Construcció d'una aula de dansa

Aquest projecte es fonamenta en la construcció d‘una aula de dansa en les instal·lacions de Music Crossroads de Malawi (MCM). Normalment a MCM les classes de dansa es desenvolupen al pati on es dóna un gran aixecament de sorra i pols, posant la salut dels infants i els docents en risc. La construcció d’aquesta aula tindrà una capacitat de 40 estudiants.

El desenvolupament d’aquest projecte implica que:

  • Els infants duguin a terme les classes de ball en un espai segur i dinàmic

  • Es doni una millora en les habilitats i actuacions dels alumnes de MCM

  • S’augmenti l’autoestima i benestar dels alumnes.

  • Es puguin seguir assajant les danses populars, amb una qualitat adequada en les infraestructures.


Aquest projecte permet a Music Crossroads-Malawi llogar l’espai per aconseguir finançament propi i així, facilità a la seva organització una xarxa d’autofinançament i la no dependència permanent de les institucions internacionals i locals.

bottom of page