top of page
visio.jpg

Estudi local

Drets dels infants

Els alumnes de Moçambic, Malawi, Zimbabwe i Catalunya investiguen sobre els drets dels infants i la vulneració d'aquests al seu país. Aquests nens i joves una vegada han fet la recerca d'informació fan un debat sobre els drets dels nens al seu país, mitjançant un qüestionari previ enviat per l'ONG Petits Músics del Món.


A partir de la informació recopilada, els alumnes fan un vídeo on denuncien la vulneració dels seus drets i reclamen un canvi real. Aquesta primera fase es realitza paral·lelament a tots els països involucrats i s'han aconseguit els resultats següents:

Drets dels nens a Moçambic

Drets dels nens a Malawi

Drets dels nens a Zimbabwe

Drets dels nens a Catalunya

bottom of page