top of page
20150826_085820.jpg

Sobre Moçambic

Petits Músics del Món intervé a Maputo, la capital de Moçambic, un país de República semipresidencialista d’Àfrica situat entre Tanzània, Sudàfrica, Malawi I Zimbàbue. Moçambic té 31,6 milions d’habitants i la capital, Maputo consta de 1,08 milions de persones. És un dels països del món amb un índex de desenvolupament (IDH) més baix ocupant la 181a posició.

A Moçambic la majoria de la població (67%) es dedica a activitats primàries, com la silvicultura, la pesca, la mineria i, principalment, l’agricultura.

La pobresa econòmica de Moçambic també es reflecteix en el sistema educatiu, on el govern no té la capacitat d’adquirir recursos necessaris pels estudiants, com ara cadires i escriptoris, material d’estudi, llibres, etc. Moltes escoles es troben en ruïnes, amb teulades obertes o amb fuites, amb finestres destrossades o sense cap classe de finestra. Quan plou o hi fa forts vents, els infants falten a l’escola perquè les infraestructures deteriorades no poden suportar aquestes condicions meteorològiques.

Les escoles tenen aules amb un gran nombre d’alumnes, a causa de la manca d’escoles. Una classe acostuma a tenir un total de 100 estudiants a cada classe amb un professor que els atén i molts infants es veuen obligats a estudiar sota dels arbres asseguts a terra. A Maputo els infants han de caminar llargues distàncies d’uns 20 quilòmetres per arribar a l’escola més propera de la zona.

A aquest país hi ha un alt nombre de dificultats i problemàtiques que limiten els drets dels infants, joves i dones. A més, aquestes problemàtiques passen tant en les ciutats com en les zones rurals.

bottom of page