top of page

Petits Músics del Món

Petits Músics del Món és una ONGD catalana nascuda oficialment al 2010 que realitza projectes de cooperació internacional i sensibilització a través d’iniciatives en què la música i la dansa són una part fonamental. L’objectiu és la millora de les condicions i qualitat de vida dels infants de Malawi – i en un futur d’altres països del Sud – donant suport a l’educació de nens, nenes i joves.

En l’àmbit de la cooperació treballem a Malawi, un dels països més desfavorits de l’Àfrica, en el qual la majoria de la població viu per sota el llindar de la pobresa. Sabem que perquè es produeixi una transformació també és necessari un canvi d’actituds a casa nostra, als països rics. Així que treballem impulsant activitats de sensibilització, sobretot adreçades a les escoles de primària i secundària,  a Catalunya,  per a aconseguir una societat més conscient de la realitat, més responsable i més solidària.

MISSIÓ

Contribuir al desenvolupament de l’educació a les poblacions més desfavorides de Malawi, Moçambic i Zimbabwe a través de projectes musicals i educatius especialment dirigits a nenes, nens i joves.

VISIÓ

Treballem en projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització cultural emfatitzant el valor de la música com a llenguatge universal, amb la capacitat d’unir les diverses cultures superant les barreres de les diferències socials , i com a eina eficaç d’integració social i via contrastada de creixement personal.

bottom of page