top of page
visio.jpg
DSC01832-1.webp

Hear Us International Forum

El Hear Us International Forum és un projecte online de cooperació i internacional, en què participen escoles de Catalunya, Malawi, Moçambic i Zimbabwe. Sorgeix en plena pandèmia del Covid-19 com una alternativa plantejada a l'intercanvi cultural anual entre els nens de Malawi i les escoles catalanes.

L'activitat gira al voltant de la temàtica els drets dels infants on els infants i els joves dels països participants analitzen la situació del seu país i del paradigma internacional. Es planteja amb la participació de nens i joves de 10 a 16 anys de Moçambic, Malawi, Zimbabwe i Catalunya. Els objectius generals del projecte són apoderar-se els infants i els joves en els seus propis drets, aprofitant les oportunitats que ens ofereixen els recursos en línia i compartir i descobrir danses populars, música i cançons d'altres cultures del món.

És una proposta que ens permet un intercanvi cultural com mai abans no l'havíem fet, on es treballen els drets dels infants i l'aprenentatge de danses i cançons d'altres països! La tecnologia ens ha obert una gran oportunitat per continuar col·laborant i compartint experiències.

Al Hear Us International Forum també hi participen diverses entitats que organitzen el projecte, les quals es divideixen en dues tipologies de grups organitzadors:

L'activitat es desenvolupa mitjançant les tecnologies, per tal d'adaptar-se a la situació actual de la Covid-19 i no posar en risc la salut de les persones. Cada part de l'activitat se centrarà en la realització d'un vídeo i intercanvi entre els diversos països participants, per acabar amb la creació d'un gran vídeo final que recopili les aportacions de Catalunya, Moçambic, Malawi i Zimbabwe. Aquest projecte es divideix en tres parts:

Aquest vídeo final és un altaveu de les conclusions elaborades pels homes i dones sobre els drets dels nens a tot el món i pressionar les administracions per provocar un canvi real. També materialitza un intercanvi cultural des d'un vessant artístic i innovador usant les tecnologies i l'internet com a via principal per fer aquest intercanvi:

bottom of page